Wasserkirche

Wasserkirche, Curych

Wasserkirche (česky „vodní kostel“) je protestanský kostel stojící na nábřeží Limmatquai (Limmatquai 29) na východním břehu řeky Limmat v blízkosti mostu Münsterbrücke a kostela Grossmünster. Kostel Wasserkirche stál původně na malém ostrově, který byl spojen s východním břehem v roce 1839 při stavbě nábřeží Limmatquai.

Kostel byl postaven v desátém století a mnohokrát přestavován, nynější budova kostela pochází z konce patnáctého století. Kostel byl v sedmnáctém století sekularizován a v roce 1634 v něm byla otevřena první veřejná curyšská knihovna. Od poloviny dvacátého století kostel opět slouží církevním účelům.

Ke kostelu byla už ve třináctém století přistavěna budova Helmhaus, která sloužila jako budova trestního soudu. Nynější budova Helmhausu pochází z roku 1791.

Foto: Wasserkirche, autor: Roland zh [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mapa Curychu - Wasserkirche
Mapa Curychu s vyznačením polohy kostela Wasserkirche. Zdroj:“Mapy.cz“.