Grossmünster

Grossmünster, Curych, Švýcarsko
Grossmünster, Curych

Grossmünster je protestanský kostel, románská bazilika, jenž byla stavěna mezi lety 1100 až 1250. Dvě gotické věže pocházejí z patnáctého století, jejich kopule pak ze století osmnáctého. Kostel byl postaven na místě staršího kostela z devátého století, z doby Karla Velikého a ten byl postaven na pohřebišti z doby římské. Ve středověku byl Grossmünster klášterním kostelem.

Tento kostel je kolébkou reformace v německojazyčné části Švýcarska, v letech 1519 až 1531 zde kázal Huldrych Zwingli, zakladatel švýcarské reformace.

Grossmünster stojí na nynějším náměstí Zwingliplatz v centru Starého Města v blízkosti východního břehu řeky Limmat, nedaleko od mostu Münsterbrücke, při jehož druhém konci stojí kostel Fraauenmünster. Nejbližší zastávkou tramvají je „Zürich Helmhaus“.

Jižní věž kostela (Karlsturm) je přístupná. Vstupné na věž je 5 CHF.
Web: https://www.grossmuenster.ch

Mapa Curychu - Grossmünster
Mapa Curychu s vyznačením polohy kostela Grossmünster. Zdroj:“Mapy.cz“.